Ti 14.00 +1 °C, Pilvistä, runsasta räntäsadetta, se 5 m/s.
Ke 14.00 +0 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 5 m/s.
To 14.00 -0 °C, Pilvistä, ja poutaa, se 5 m/s.
Tiistai 12.12.2017
Nimipäivää viettää tänään
Tuovi
Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja maankäyttö / Kaavoitus / Yleiskaavat / Paloniemen osayleiskaava

Asukas

Y 3 Paloniemen osayleiskaava

Paloniemi sijaitsee noin 3-4km Lohjan keskustasta luoteeseen. Suunnittelualue käsittää Paloniemestä Karstuntien ja järven välisen alueen sekä Kanneljärven opiston alueen.
Paloniemen aluetta on tarkoitus kehittää korkealaatuisen asumisen alueena, jonka suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon vähäpäästöiset ratkaisut energian tuottamiseksi.

Osayleiskaava on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2017-2019 mukaisesti vireillä oleva yleiskaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

      
      Yleiskaavoittaja
      Iiris Koivula
      iiris.koivula(at)lohja.fi
      p. 0500-954 923

      Kaavoituspäällikkö
      Leena Iso-Markku
      leena.iso-markku(at)lohja.fi
      p. 044-3740147  

___________________________________________________________
Ehdotusvaihe (uusi)

Kaupunginhallitus päätti 12.6.2017 § 218 asettaa Paloniemen osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 5.7.-4.8.2017. 

Asiakirjat pidetään nähtävillä 5.7.-4.8.2017 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivuilla www.lohja.fi/kaavoitus. Muistutukset tulee lähettää 4.8.2017 mennessä osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute@lohja.fi.


Kuulutus 5.7.2017
Kaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset 12.6.2017
Kaavaselostus 12.6.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 12.6.2017
Havainnekuva

Selvitykset löytyvät tämän sivun alaosasta kohdasta selvitykset.

___________________________________________________________
Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti 5.9.2016 § 290 asettaa Paloniemen osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 28.9.-27.10.2016.

Kuulutus 28.9.2016
Kaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset 25.8.2016
Kaavaselostus
Havainnekuva

___________________________________________________________
Ajankohtaista kesällä 2015

Ilmoita lepakkohavaintosi Paloniemen alueelta.
- tiedoite yleisökyselystä
- linkki yleisökyselyyn Harava-palvelussa

___________________________________________________________
Luonnosvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 16.9.2014 § 139 asettaa Paloniemen osayleiskaavaluonnoksen aineiston nähtäville luonnosvaiheen kuulemista varten. Katso kuulutus tästä

Paloniemen osayleiskaavaluonnoskartta 16.9.2014
Osayleiskaavaluonnoksen kaavaselostus
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio tarkistettu
Liikenneselvitys ja kartta
Havainnekuva
Paloniemen osayleiskaavaluonnoksen energiatehokkuustarkastelu

Lisää selvityksiä Paloniemen suunnittelualueen oloista löytyy tämän sivun alaostasta kohdasta "Selvitykset"

____________________________________________________________

Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.1.2014 asettaa kolme erilaista ideasuunnitelmaa julkisesti nähtäville.
Valmisteluvaiheen aineisto pidetään laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 19.2.20.3.2014 kaupungintalo Monkolan ilmoitustaululla, os. Karstuntie 4, Lohja. Mahdolliset mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa os. Ympäristötoimi/kaavoitus, PL 71, O8101 Lohja tai ymparistotoimi@lohja.fi.

Ideasuunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 26.2.2014 alkaen kello 18.00 Kanneljärven opistolla, os. Karstuntie 537, Lohja.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 3.6.2013 koskevat kirjalliset palautteet (8 kpl)
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun 31.10.2013 muistio

Ideasuunnitelmat:
Arkkitehtitoimisto AJAK
Lohjan Paloniemen energia- ja ekotehokkuustarkastelu 2.1.2014 Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd
Kirsti Siven & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Sito Oy

___________________________________________________________
Aloitusvaihe

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmisteltu vuoden 2013 lähtötietojen pohjalta. Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 11.6.2013 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tiedoksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 26.9.-28.10.2013 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa, viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja.

____________________________________________________________
Selvitykset

Liikenneselvitys 2014
Hulevesiselvitys 2015
Energiatehokkuustarkastelu 2014
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 31.10.2013
Arkeologinen inventointi 2006
Lohjan Paloniemen osayleiskaava-alueen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi 2014
Paloniemen rakennusinventointi 2008
Paloniemen maisemahistoriallinen selvitys 2006
Paloniemen osayleiskaavan vaikutus Paloniemen Natura-alueen luontoarvoihin
Luontoselvitysraportti liitteineen 2014
Liito-oravaselvitys 2015
Lepakkoselvitys 2015, täydennys 2016
Vesihuollon yleissuunnitelma 2015
KEKO-B-laskelma 2016
Terveyttä kaikille B-Mielisairaalat 1950-luvulta 1970-luvulle, Selvitystyö Ahola 2015
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 12.1.2017

Yhteystiedot

Kaupunkikehitys
Käyntiosoite/postiosoite
Karstuntie 4, 4. krs
PL 71
08101 LOHJA

Vaihde *019 3690

Sähköpostiosoite
kaavapalaute(a)lohja.fi
etunimi.sukunimi(a)lohja.fi

Avoinna 
ma-to 8-16
pe ja aattopäivät 8-15

Ajankohtaista

Kaavaprosessin virallisista vaiheista ilmoitetaan kuulutuksella. Kuulutukset ovat nähtävissä kaupungin ilmoitustaululla.

Vireillä olevat kaavat

Työn alla olevista yleiskaavoista ja asemakaavoista saa lisätietoa kaavoitustoimesta.


 

Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja maankäyttö / Kaavoitus / Yleiskaavat / Paloniemen osayleiskaava
Sivun alkuun